تبلیغات
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت محمد رسول الله اشن
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت محمد رسول الله اشن

اعلان ولایت حضرت علی (ع)

حضرت محمد(ص)  نماز ظهر را با آن اجتماع پرشكوه ، كه سرزمین غدیر نظیر آن را هرگز به خاطرنداشت ، بجا آورد و سپس به میان جمعیت آمد و بر منبر بلندى كه از جهاز شتران ترتیب یافته بود قرار گرفت و باصداى بلند فرمودند:

هان اى مردم ، نزدیك است كه من دعوت حق را لبیك گویم و از میان شما بروم . و من مسئولم و شما نیز مسئول هستید. درباره من چه فكر مى كنید؟
یاران پیامبر گفتند: گواهى مى دهیم كه تو آیین خدا را تبلیغ كردى و نسبت به ما خیر خواهى و نصیحت كردى و دراین راه بسیار كوشیدى خداوند به تو پاداش نیك بدهد.
پیامبر اكرم (ص )، وقتى مجدداً آرامش بر جمعیت حكمفرما شد، فرمود:
آیا شما گواهى نمى دهید كه جز خدا، خدایى نیست و محمد بنده خدا و پیامبر اوست ؟ بهشت و دوزخ و مرگ حق است و روز رستاخیر بدون شك فرا خواهد رسید و خداوند كسانى را كه در خاك پنهان شده اند زنده خواهد كرد؟
یاران پیامبر گفتند: آرى ، آرى ، گواهى مى دهیم .   پیامبر (ص ) ادامه داد   " من در میان شما دو چیز گرانبها به یادگار مى گذارم ; چگونه با آنها معامله خواهید كرد؟ ناشناسى پرسید: مقصود ازاین دو چیز گرانبها چیست ؟  پیامبر (ص)  فرمود:  "  ثقل اكبر كتاب خداست كه یك طرف آن در دست خدا و طرف دیگرش در دست شماست . به كتاب او چنگ بزنیدتا گمراه نشوید. و ثقل اصغر عترت و اهل بیت من است . خدایم به من خبر داده كه دو یادگار من تا روز رستاخیر از هم جدا نمى شوند.
هان اى مردم ، بر كتاب خدا و عترت من پیشى نگیرید و از آن دو عقب نمانید تا نابود نشوید.

در این موقع پیامبر (ص ) دست حضرت على (ع ) را گرفت و بالا برد  و فرمود : هان اى مردم ، سزاوارترین فرد بر مؤمنان از خود آنان كیست ؟
یاران پیامبر پاسخ دادند: خداوند و پیامبر او بهتر مى دانند.
پیامبر (ص ) ادامه داد:
خداوند مولاى من و من مولاى مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان اولى و سزاوارترم .
 
هان اى مردم ،  هر كس كه من مولا و رهبر او هستم ، على هم مولا و رهبر اوست.

رسول اكرم (ص ) این جمله آخر را سه بار تكرار كرد و سپس ادامه داد:
- پروردگارا، دوست بدار كسى را كه على را دوست بدارد و دشمن بدار كسى را كه على را دشمن بدارد. خدایا، یاران على را یارى كن و دشمنان او را خوار و ذیل گردان . پروردگارا، على را محور حق قرار ده .
هنوز اجتماع با شكوه به حال خود باقى بود كه فرشته وحى فرود آمد و به پیامبر گرامى (ص ) بشارت داد كه خداوند امروز دین خود را تكمیل كرد و نعمت خویش را بر مؤمنان بتمامه ارزانى داشت .
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینارسال در تاریخ پنجشنبه 2 آبان 1392 توسط خلیل عبداللهی-
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.