تبلیغات
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت محمد رسول الله اشن
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت محمد رسول الله اشن

دل کعبه گواه دیگری داشت

خبر از گوهر بالاتری داشت

زنی تنها بسوی قبله می رفت

برید از جمله ، سوی کعبه می رفت


خلایق بی خبر در خواب بودند

همه غرق دل گرداب بودند

دل کعبه دهانش باز ، کرده

دوباره خلقتی ، آغاز کرده

ادامه .......به خلقت ، شاهکاری خلق می شد

زمستان را بهاری خلق می شد

به ناگه غنچه حق ، باز می شد

تو گویی ، پرده از این راز می شد

گلی روئید ، در این روضه عشق

دبیری آمده ، در حوضه عشق

به ناگه وحی خواندش حکم حق را

علی بگذار ، نام این فلق را

رخش ، خورشید را مغلوب می کرد

نگاهش ماه را ، محجوب می کرد

دو چشمش چون شفق ، در انعکاس است

علی موجودی از ، دنیای خاص است

ستون کفر ، در دم لرزه ای خورد

زمین این لرزه را تا آسمان برد

مثال صاعقه ، یکباره آمد

برای مشکل حق ، چاره آمد

علی چون روح ، اندر جسم اسلام

به حیدر زنده ماند ، اسم اسلام

به نامش امن می شد ، جان امت

به یادش تیز شد ، دندان امت

دوباره راه بسته ، باز می شد

دو صد چندان دوباره ، راز می شد

زکعبه نور خورشیدی برون شد

شب تاریک ظلمت ، سرنگون شد

از این کعبه برون شد ، کودک عشق

یقین شد در ، دمی جای شک عشق

نگاه کودکش ، معنای حق داشت

دو چشمش از عطش ، رنگ شفق داشت

رخش آرام ، اما آتشین بود

دو دست کوچک او آهنین بود

به عالم ، خلقت او شاهکار است

یگانه تا قیامت ، در مدار است

علی تنهاترین ، مولود کعبه

علی چون تار ، اندر پود کعبه

علی آمد چو طوفانی به عصیان

به یک دریای راکد ، کرد طغیان

کلید عالم امکان ، علی بود

درخشان گوهر عرفان ، علی بود

علی کابوس خواب کفر می شد

چو خون ، در ظرف آب کفر می شد

علی انگشتر انگشت اسلام

تمام قدرت در مشت اسلام

علی آمد که حق ، تنها نماند

که خورشید عدالت ، جا نماند

مدار عشق ، دور محور او

تمام بار حق ، بر پیکر او

یداللهش چرا فریاد ، کردند ؟

به چشمانش ، خدا را یاد کردند !

در این میلاد ، راز عشقبازیست

علی سردار در یکّه تازیست

چنان آمد ، که دنیا را بهم ریخت

و عصیان را ، به دار عشق آویخت

علی آمد ، عدالت رنگ و رو یافت

علی در نزد احمد ، خلق و خو یافت

علی آمد ، شفقت خویش را دید !

خلوص عاشقی ، در کیش را دید !

شفقت در علی ، معنای خود یافت

شجاعت از علی ، پیراهنی بافت

علی تنها ستون آسمان بود

علی تک نقطه عطف جهان بود

منبع:تبیان زنجانارسال در تاریخ شنبه 4 خرداد 1392 توسط خلیل عبداللهی-
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.