تبلیغات
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت محمد رسول الله اشن
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت محمد رسول الله اشن

آسیب شناسی مراسم عزاداری سید الشهدا

با توجه به جایگاه رفیع و ارزشمند مراسم عزادری امام حسین  بدیهی است بررسی آسیبها در این عرصه لازم  است٬ آسیبها در این عرصه دو قسم است یکی آسیب محتوایی ودیگری آسیب شکلی :

الف) آسیبهای محتوایی

۱- طرح یک جانبه سیمای معصومین

پیامبران وامامان دو جنبه دارند یکی جنبه ملکوتی که در این نگاه معصومند ٬علم غیب دارند ٬ولایت تکوینی دارند .و...ودیگری جنبه ملکی وزمینی :قل انما انا بشر مثلکم .ما باید در مجالس اهل بیت هردو بعد را مطرح کنیم وتاکید بر بعد دوم داشته باشیم آنان الگوی زندگی اند .این است که سازنده است در حالیکه در این مراسم ها تنها جنبه قداست مطرح است وبس. اخیرا در برخی از مجالس سخن از چشم وابروی اهل بیت است واینها سطح معارف دینی را پایین می آورد ٬عزاداری باید جهت روشنگرانه ٬افشاگرانه و هدایتگرانه داشته باشد.

۲-غلو

دیگر آسیب ٬طرح مسائل غلو آمیزدر عزاداری هاست٬حسین اللهی شدن !زینب اللهی شدن! واز این رهگذر خود را مقدس جلوه دادن . قر آن کریم در این مورد می فرماید «یا اهل الکتاب لا تغلوافی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق » .(نساء ۱۷۱)

«یا اهل الکتاب لا تغلوافی دینکم »(مائده ۷۷)

۳- دروغ

هدف وسیله را توجیه نمی کند  اگر ترغیب شده به برپایی مجلس عزاداری  امام حسین فلسفه صحیحی دارد وآن اینکه مردم با مکتب حسین آشنا شوند ٬عارف به مقام حسین شوند و فلسفه قیام را بدانند نه اینکه بیایند و نفهمیده بگریند.

۴ـمطالب ذلت آمیز

طرح مطالب ذلت آمیز  ٬تعبیر های چون زینب مضطر و...وامام زین العابدین بیمار و ...که ذلت از ساحت مقدس اهل بیت به دور است .که :«ولله العزة ولرسوله و للمومنین»

۵-طرح سست معارف اسلامی

ورود خواب در عرصه معارف و ملاقاتهای دروغین.اینها موجب سست شدن معارف اسلامی می شود.امام صادق  می فرماید: «ان الله اعز ان یری  فی النوم»دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود .حجیت کلام معصوم در بیداری است نه در خواب ورویا.وقول مشهور عدم حجیت را پذیرفته اند.مراجع عظام در خصوص کسانی که ادعای دیدار امام زمان را میکنند ابراز داشته اند که :این ادعا دروغ است  وشرکت در چنین مراسمی حرام .(آیت الله العظمی صافی ٬آیت الله العظمی سیستانی ٬آیت الله العظمی تبریزی.)

ب) آسیبهای شکلی

۱-استفاده از موسیقی مبتذل

امروزه بر اساس ریتم ترانه ها محتوا را می سازند که قطعا حرام است . قر آنی که می گوید حق ندارید  قر ان را با لحن اهل فسق بخوانید  قطعا اجازه نمی دهد از اهنگهای حرام در عزاداریها استفاده شود.

۲-اکتفا به مداحی

اگر شور به شعور پیوند نخورد ٬ماندگار نخواهد بود.اهل بیت مجالس محتوایی را دوست داشتند                                  

ـــ رسالت ووظیفه علما و عامه مردم:

 وظیفه علماست که حقایق را بی پرده به مردم بگویندولو مردم خوششان نیاید . با اکاذیب مبارزه کنندومشت دروغگویان را باز کنند٬نقطه ضعف عوام را که "ازدحام جمعیت و شور وواویلاست "بشناسند وبا ان مبارزه کنند.ووظیفه ماست که ببینیم در تاریخهایی که باید برای ما  در س آموزنده باشد وسند اخلاقی ماست ٬سند تربیت اجتماعی ماست ٬مانند حادثه تاریخی عاشورا٬چه تحریفاتی شده است ٬باید با این تحریفات مبارزه کنیم.

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.